Ghidurile Solicitantilor, Criteriile de selectie nationale si specifice/locale

(in curs de actualizare)

 

      Număr de referinţă sesiune de proiecte

Denumire masură, legatura la ghidul  national si documentele masurii 
(criterii nationale )
www.pndr.ro

Fisa masurii tip L, LEADER GAL Maramures-vest

M 112- 03/2013

112 Instalarea tinerilor fermieri

112LM Instalarea tinerilor fermieri

M 121- 03/2013

121 Modernizarea exploataţiilor agricole

121LM Modernizarea exploataţiilor agricole

M 123- 03/2013

123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

123LM Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

M 141- 03/2013

141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă

141LM Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă

M 125b- 03/2013

125b Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii

125bLM Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii

M 312- 03/2013

312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

312LM Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

M 313- 03/2013

313 Încurajarea activităţilor turistice

313LM Încurajarea activităţilor turistice

M 322-ab- 03/2013

322 a,b) Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale - proiecte de utilitate publica

322abLM Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale - proiecte de utilitate publica

 

Modelul de Declaratie a beneficiarului - raportare plăţi beneficiar

 
  • image
  • image
  • image